รับทำเว็บไซต์ธุรกิจ และ เว็บไซต์ E-Commerce

Features

บริการรับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มโอกาสในการขาย เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ รองรับติดอันดับ google E-Commerce ย่อมาจากคำว่า Electronic Commerce แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการทำธุรกิจโดยซื้อขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่นิยมคือ วิทยุ โทรทัศน์ และที่มีการใช้งานมากที่สุดในปัจจุบันก็คืออินเทอร์เน็ต โดยสามารถใช้ทั้งข้อความ เสียง ภาพ และคลิปวิดีโอในการทำธุรกิจได้ การทำธุรกิจแบบ E-commerce สามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางและทำให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการได้เป็นอย่างดี