บริการรับทำ Sale Page / Landding Page

Features

บริการรับทำ SEO COMMERZ ที่ปรึกษาธุรกิจออนไลน์เพื่อปิดการขาย รองรับการทำงานบนหน้าจอมือถือ มีระบบแจ้งเตือนคำสั่งซื้อแบบอัตโนมัติ รองรับการทำงาน FB Pixel เพื่อเก็บพฤติกรรมคนเข้าใช้งาน ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย สร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น คือหน้าเว็บเพจ ที่มีข้อมูลเพียงพอที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ทันที เป็นหน้าปิดการขาย มีเป้าหมายชัดเจน เป็นเว็บเพจที่ต้องใช้หลักทางการตลาดมากกว่าเว็บเพจอื่น และด้วยหน้านี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนจึงสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างการวัดผลของ Landing page หรือ Sale Page ต้องการสร้างยอดขาย วัดผลจากปุ่มสั่งซื้อหรือสอบถามได้ ต้องการข้อมูล วัดผลจากปริมาณข้อมูลที่ลูกค้ากรอกได้